Thông tin tựu trường ngày 01/9/2021 năm học 2021 – 2022

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Gửi Phụ huynh có con em đang theo học tại trường THCS Nguyễn Du thông tin thời gian tựu trường của các con như sau:
Thời gian: ngày 01/9/2021
Hình thức: Chia theo ca
Ca 1: Khối lớp 6 (Từ 7h30′ đến 9h) – Buổi sáng
Ca 2: Khối lớp 9 (Từ 9h15′ đến 10h45′) – Buổi sáng
Ca 3: Khối lớp 7 (Từ 13h30′ đến 15h) – Buổi chiều
Ca 4: Khối lớp 8 (Từ 15h15′ đến 16h45′) – Buổi chiều
Khi đến trường đồng phục lịch sự, thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong phòng chống dịch, cùng với phương châm “Một con đường 2 điểm đến” từ nhà đến trường, từ trường về nhà, không là cà, không tụ tập trước cổng trường và trong khuôn viên trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bên dưới là sơ đồ của mỗi lớp học được ra thành 2 lớp nhỏ. Rất mong PH – HS thực hiện đúng theo chỉ dẫn. Trân trọng cảm ơn!
sd