Thông báo về việc viết SKKN năm học 2016-2017

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Các đồng chí nghiên cứu công văn và tổ chức thực hiện:

-Thời gian nộp SKKN: phục vụ cho cuộc thi và xét thi đua các cấp năm học 2016-2017.

Những đồng chí có SKKN các năm trước đã hết hạn thời gian sử dụng thì viết tiếp để chuẩn bị cho xét thi đua.

Những đồng chí tham gia cuộc thi GVG cấp huyện thì nộp về để chấm luôn.

Download (PDF, Unknown)

Thời gian nộp chấm cấp trường trước thời gian chấm cấp huyện 05 ngày.