Thông báo về cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên năm 2017

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Các đồng chí nghiên cứu công văn và tổ chức thực hiện:

– Đối với cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên: Tất cả các đồng chí nghiên cứu và tham gia, đồng thời tổ chức cho học sinh tham gia. thời gian nộp trước thời gian cấp tỉnh khoảng 10-15 ngày.

Download (PDF, Unknown)