Chia Sẻ

Hướng dẫn thêm và bật/tắt ứng dụng khởi động cùng Windows 10

Hướng dẫn thêm và bật/tắt ứng dụng khởi động cùng Windows 10

Lượt xem:

Nhiều phần mềm hoặc ứng dụng trên Windows khởi chạy ngay khi bạn khởi động Windows và sau đó bắt đầu chạy nền. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là các ứng dụng này sẽ góp phần làm chậm [...]