Chia Sẻ

Hướng dẫn thêm và bật/tắt ứng dụng khởi động cùng Windows 10

Hướng dẫn thêm và bật/tắt ứng dụng khởi động cùng Windows 10

Lượt xem:

Nhiều phần mềm hoặc ứng dụng trên Windows khởi chạy ngay khi bạn khởi động Windows và sau đó bắt đầu chạy nền. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là các ứng dụng này sẽ góp phần làm chậm [...]

TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt Động Ban Ngành Đoàn Thể

Tổng hợp kết quả thi đua Học Kỳ I

Tổng hợp kết quả thi đua Học Kỳ I

Lượt xem:

Tổng hợp phần thi đua từ phần mềm SSM từ ngày 21/08//2017 đến 30/09/2017 Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng hợp phần thi đua từ phần mềm Vnedu từ ngày 01/10//2017 đến 30/12/2017 Tổng hợp phần thi [...]